سیستم تشخیص چهره‌ی چین تبلیغ اتوبوس را با عبورممنوع از پیاده‌رو اشتباه گرفت

استفاده از هوش مصنوعی فقط عملکرد مثبت به‌همراه ندارد و گه‌گاه باعث دردسر می‌شود. برای‌مثال، سیستم تشخیص چهره‌ی چین، تبلیغ اتوبوس را با عبورممنوع از پیاده‌رو اشتباه گرفت.