ایموجی زبان دیجیتالی احساسی در حال تکامل و ابزاری برای کسب قدرت است

امروزه، ایموجی‌ها برای اهداف گسترده‌تری استفاده می‌شوند. آن‌ها زبان دیجیتالی احساسیِ در حال تکامل هستند و به‌نوعی به ابزاری مفید برای کسب قدرت در حوزه‌هایی مثل سیاست نیز تبدیل شدند.